Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 21 of 21 (0.055 secs)
You searched for: (historisk skogsexport från kalix älvdal) AND -mediatype:collection AND firstTitle:N
[image]Nils August Fröman - Lars Svanbergs fotoalbum
Justitie Ombudsmannen (1861-84?), 1816-82
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; lars svanbergs fotoalbum; kalix avd k fotografier; nils august fröman
Downloads: 140
[texts]Nils Johan Ekdahls anteckningar om Nederkalix 1827 - Bergmankällor
Utdrag om Nederkalix från Nils Johan Ekdahls primäranteckningar från en resa till Norrbotten 1827-28. Avskriften är gjord av Hallström 1928. Handlingarna i original finns hos Riksantikvarieämbetet/Enheten för arkiv och bild
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; nils johan ekdahl; nederkalix; hallström; norrbotten; kalix avd f nederkalix
Downloads: 87
[texts]Nordanskär, turistfärder och Linafallet 1891 - Bergmankällor
En artikel ur STF:s Årsbok 1891: "Några ord om Nordanskär och turistfärder inom Kaliks flodområde samt vattenfallet Lina Linkka."
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; kalix avd f nederkalix; nordanskär; linafallet; kalix älvdal; kalixälven
Downloads: 75
[texts]Nordiska museet - Grytnäsarkivet
Artur Hazelius inbjudan till Johan August Bergman år 1883 med beskrivning över det planerade bygget av det som kom att bli Nordiska museet på Djurgården i Stockholm.
Keywords: kalix avd e inbjudningar; nordiska museet; artur hazelius; kalix avsändare artur hazelius; kalix mottagare j.a. bergman; djurgården; historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix ö övriga handlingar
Downloads: 109
[texts]Norrbottens läns kongl. hushållningssällskaps handlingar 1870-75 - Bergmankällor
Norrbottens läns kongl. hushållningssällskaps handlingar 1870-75, Luleå 1870. Med statistisk uppgift från Piteå sockens hushållsgille för år 1873. Digitaliserad av och hämtat från Nordkalottbiblioteket.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd l böcker; norrbottens läns hushållningssällskap; bergmankällor
Downloads: 166
[texts]Norrbottens läns kongl.hushållningssällskaps handlingar 1864-1869 - Bergmankällor
Norrbottens läns kongl.hushållningssällskaps handlingar. 1864-1869. Digitaliseringen kommer från Nordkalottbiblioteket.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; kalix avd l böcker; norrbotten; hushållningssällskapet; matrikel
Downloads: 121
[texts]Norrbottenskuriren - ett besök på Grytnäs - Grytnäsarkivet
Ett besök på Grytnäs skildrat i Norrbottenskuriren 1888
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f grytnäs; norrbottenskuriren; grytnäs
Downloads: 108
[texts]Norrländska släkter - Ahlström, O. C
Norrländska slägter: genealogiska och biografiska anteckningar / samlade af O. C. Ahlström. - 2. vol. - Östersund, 1890-1892. Digitaliseringen gjorde hos Nordkalottbiblioteket i Övertorneå
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; kalix avd l böcker; c.o. ahlström; norrländska släkter; norrländska slägter
Downloads: 2,739
[audio]Nyborg audioguide - Magnus Cedergren
Audioguide avsedda för enskild användning. (Eftertryck och vidare kopiering undanbedes även av innehåll i audioguide, kan vi samarbeta istället...?)
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal
Downloads: 22
[image]Nyrén - Bildarkivet
Förvaltare hos Emil Bergman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; nyrén; emil bergman
Downloads: 14
[texts]Näringstillstånd - Filipsborgsarkivet
Detta intyg har tillkommit på begäran av Luleå landskansli, vilket handlar om utvidgat näringstillstånd för Carl Bergbom som han ansökt om år 1864 för att driva handel i Kalix. Dokumentet är undertecknat med "Ex. officio"
Keywords: kalix id 87; kalix avd b ansökan; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; bergbom; intyg; handel
Downloads: 9
[texts]Näringstillstånd - Filipsborgsarkivet
Tillstånd för P.A. Svanberg att i Näsbyn, i Kalix socken få bedriva lanthandel.
Keywords: kalix id 294-295; kalix avd e intyg; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; näsbyn; tillstånd; lanthandel
Downloads: 59
[image]Näsbygården - Bildarkivet
Johan Bergman Olsons släktgård Näsbyn nr 6 i Kalix, gården brann upp på 1920-talet
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; näsbyn; näsbygården; näsbyn nr 6; bergmangården
Downloads: 84
[image]Näsbyhemmanet - Bildarkivet
Ev. Johan Bergman Olsons släktgård Näsbyn nr 6 i Kalix
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; näsbyn; näsbyn nr 6
Downloads: 44
[texts]Näsbyn laga skifte 1864 - Kartor och fastighetshandlingar
Lantmäteristyrelsens arkiv: Nederkalix socken, Näsbyn, Laga skifte 1864. Hämtat från Lantmäteriet, äldre handlingar med utslocknad upphovsrätt
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd j lantmäterihandlingar; näsbyn; laga skifte
Downloads: 113
[audio]Näsbyn och Englundsgården audioguide - Magnus Cedergren
Audioguide avsedda för enskild användning. (Eftertryck och vidare kopiering undanbedes även av innehåll i audioguide, kan vi samarbeta istället...?)
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; audioguide
Downloads: 60
[texts]Näsbyn storskifte 1812 - Kartor och fastighetshandlingar
Lantmäteristyrelsens arkiv: Nederkalix socken, Näsbyn, storskifte på inägor 1812. Hämtat från Lantmäteriet, äldre handlingar med utslocknad upphovsrätt
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd j lantmäterihandlingar; näsbyn; storskifte; inägor
Downloads: 66
[texts]Några af Rimbo-Schebo jernvägs fördelar för landtmännen i Norra Roslagen - Addebodaarkivet
Skrift för att lokala investeringar till utbyggnaden av Roslagsbanan norr om Rimbo. Stcokholm 1891. Inscannat av Bo Bergman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f stockholm-rimbo järnväg; addebodaarkivet
Downloads: 102
[texts]Nödrop - Filipsborgsarkivet
Fredrik Svanbergs affärer i Gellivare är under omstrukturering för att få rätsida på sina ekonomiska bekymmer. Nu är han dock i akut behov av 7 - 10.000 kr för att klara av allt. Han begär nu att P.A. Svanberg skall hjälpa honom.
Keywords: kalix id 327; avd f; historisk skogsexport från kalix älvdal; gällivare; ekonomi; bekymmer
Downloads: 10
[texts]Nödrop - Filipsborgsarkivet
Fredrik Svanbergs affärer i Gellivare är under omstrukturering för att få rätsida på sina ekonomiska bekymmer. Nu är han dock i akut behov av 7 - 10.000 kr för att klara av allt. Han begär nu att P.A. Svanberg skall hjälpa honom.
Keywords: kalix id 324-326; avd f brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; fredrik; gällivare; svanberg; ekonomi; bekymmer
Downloads: 51
[texts]Ņngsågsprojekt i början av 1880-talet - Grytnäsarkivet
Ett ångsågsprojekt som troligen aldrig realiserades, i början av 1880-talet
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; ångsåg; kostnadsförslag
Downloads: 42
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts
image
audio

Terms of Use (10 Mar 2001)